1. WILLIAM CAREY
William Carey (1761-1834) was een Engelse zendeling en wordt wel de "vader van het moderne zendingswerk" genoemd. Als zendeling in India vertaalde hij de Bijbel in het Bengaals, Sanskriet en nog een aantal andere talen en dialecten.
Hun verhaal geschreven en verteld door Wim de Knijff en getekend door Ben Horsthuis
 
2. SADHU SUNDAR SINGH
Sundar Singh werd in 1888 geboren in een welgestelde familie. Zijn vader was een sikh, zijn moeder een hindoe. De eerste keer dat hij in aanraking kwam met het christendom was zijn reactie vijandig. Hij kreeg echter een visioen van Jezus, waarna hij zich bekeerde. Dit had tot gevolg dat zijn familie hem verstootte. Hij predikte overal in India en ook meerdere malen in Tibet. Hij werd  voor het laatst gezien bij zijn vertrek naar de Himalaya in 1929...
3. JOHN PATON
Als John Paton nog heel jong is, weet hij al dat hij zendeling wil worden. In 1858 gaat hij op reis naar de Nieuwe Hebriden, een eilandengroep in de Stille Zuidzee. De kannibalen die daar woonden waren niet blij met de komst van John. Moord, vechtpartijen en wilde, heidense feesten horen bij hun dagelijks leven...
 
4. MARY JONES
Mary Jones woonde aan het begin van de negentiende eeuw in Wales. Mary had er alles voor over om te leren lezen, en spaarde zes jaar lang voor een Bijbel. Toen ze het geld bij elkaar had, liep ze veertig kilometer om er een te kunnen kopen...
5. ERIC LIDDELL
Eric Liddell werd geboren in China, waar zijn ouders werkten als zendelingen. Toen hij zes jaar was, werd hij naar een school in Londen gestuurd. Op de middelbare school bleek hij een uitstekend atleet te zijn.In 1924 deed hij mee aan de Olympische Spelen en werd kampioen hardlopen op de 400 meter. Een jaar daarna keerde hij terug naar China als zendeling...
 
6. JOHN BUNYAN
John Bunyan (1628-1688) was een Engelse ketellapper die prediker werd. Hij kwam daardoor verschillende keren in de gevangenis terecht. Hij schreef een heel beroemd boek waarvan er een video staat op http://baarsen.com/christenreis/bunyan.html
 
ELF ZENDELINGEN
7.LUDWICH NOMMENSEN
Deze Duitse zendeling die leefde van 1834 tot 1918, werkte onder de koppensnellers op het eiland Sumatra, de Batakkers. Gods Geest opende de harten van de Batakkers voor het evangelie en jaarlijks werden er wel meer dan 1000 mensen gedoopt!
8. ROBERT RAIKES
Robert Raikes leefde van 1735-1811 in Engeland. Hij was de eigenaar van een krant waarin hij schreef wat hij beleefde met de straatjeugd die hij 's zondags opving om ze lezen en schrijven te leren. Zo zijn de zondagsscholen begonnen...
9. DAVID LIVINGSTONE
David Livingstone leefde van 1813 tot 1873 en was een Schotse zendeling en een van de bekendste ontdekkingsreizigers van zuidelijk Afrika.
10. HANS EGEDE
Hans Egede (1686-1758) hoort over een groen land dat is gesticht door de Vikingen maar waar al jaren niets meer van vernomen is. De Noorse zendeling komt op 3 juli 1721 aan op de westkust van Groenland en gaat op zoek naar de Vikingen-kolonie maar vindt geen enkele overlevende.  Hij treft op Groenland wel de Inuit (eskimo-volk) aan en besluit zich de taal van dit volk eigen te maken. Hij vertaalt vervolgens christelijke teksten in de Inuit-taal en hoopt de Inuit zo voor het christelijk geloof te winnen...
Geschreven en verteld door Wim de Knijff en getekend door Jaap Kramer
1. BONIFATIUS
De regel klinkt velen nog bekend in de oren: "754: Bonifatius bij Dokkum vermoord". Bonifatius was een christelijke zendeling die tijdens zijn bekeringswerk door Friese heidenen werd uitgeschakeld...
2. WILLIBRORD
In 690 kwam Willibrord, een Engelse monnik, aan land bij de toenmalige monding van de Rijn waar tegenwoordig Katwijk ligt. Samen met een groep collega's wilde hij zich inzetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen...
 
3. PATRICK
Het verhaal over de eerste zendeling die in de vijfde eeuw naar Ierland ging. Noch van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Hij werd als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Hij vluchtte naar Gallië, maar keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen.
 
4. GEERT GROTE
Geert Grote wordt in 1340 geboren in Deventer. Zijn vader, Werner, is burgemeester van de stad. Geert is een intelligente jongen en studeert al op vijftienjarige leeftijd aan vermaarde universiteit van Parijs...
 
 
 
 
5. DE PELGRIMVADERS
Het verhaal van de Pelgrimvaders die in de zeventiende eeuw om hun geloof vervolgd werden in Engeland en naar Holland vluchtten, in Leiden terecht kwamen en via Delfshaven scheep gingen naar Amerika.
6. ANNA MARIA VAN SCHUURMAN
Het verhaal van Anna Maria van Schuurman (1607-1677). Toen ze vier jaar oud was, kon ze al lezen en op haar zevende maakte zij al heel fijn knipwerk. Ze was de eerste vrouw die aan de universiteit colleges mocht volgen. Ze correspondeerde met Jacob Cats, Gisbertus Voetius, Constantijn Huygens en René Descartes. Zij leerde Frans, Duits, Engels, en Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws, Aramees, Ethiopisch, Arabisch en Syrisch. Maar bovenal was ze een toegewijde volgeling van Jezus...
7. JAN AMOS COMENIUS
Jan Amos Comenius (1592--1670) was een Tsjechische theoloog en pedagoog. Hij wilde onderwijs van iedereen, zowel voor jongens als meisjes en van alle standen. Hij schreef leerboeken en ontwierp een nieuw schoolsysteem voor Polen, Zweden en Hongaren...
10a. DAMIAAN
Het verhaal van Damiaan (Jef de Veuster, 1840-1889), Belgische missionaris onder de melaatsen op Hawaï. Hij was daar tegelijk politieman, verpleger, onderwijzer, schrijnwerker, begrafenisondernemer, huizenbouwer, groentekweker en missionaris...
 
In 1535 was er al een complete Bijbel in het Nederlands. Het was een vertaling van de Duitse Bijbel van Luther en gedrukt door Jacob van Liesvelt.
Maar in 1628 kreeg de Synode van de vaderlandse kerk toestemming van de toenmalige regering, de Staten-Generaal, om de Bijbel rechtstreeks uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Nederlands te vertalen. Het vertaalwerk gebeurde in Leiden. In 1635 was de Statenvertaling gereed en in 1637 werd ze door de Staten officieel erkend.