EVANGELISCHE ZENDINGSGEMEENTE TIEL
DE ARK
MANNEN-WEEKEND
Tekeningen en mp3-bestanden van de behandelde onderwerpen op de Kroeze Danne van 13-15 november 2009

OMGAAN MET ONRECHT
Video en mp3-bestand van de prediking op 30 januari 2011

DE SMALLE WEG!
Video en mp3 bestand van de jongerenavond op 15 oktober 2011

DOM OF WIJS?!
Prediking over het leven uit de eerste hand, 16 oktober 2011

HEEL VERSCHILLEND!
Tienersamenkomst over de verschillen tussen jongens en meisjes.

BIJBELSE CHECKLIST
Prediking over de Tabernakel op 12 februari 2012
Het conflict over de EO-vrouwendag werd ook ten goede gekeerd. Daardoor voelde ik me nl. gedrongen alles helder op schrift te stellen. Naar aanleiding daarvan werden er vier positieve radio-uitzendingen aan gewijd en kwam er een artikel over in Visie.
Klik hier voor de tekst!
 
GENADE!
VAAK MISBRUIKTE TEKSTEN BIJ HET ONDERWIJS HIEROVER...
DEEL KRIJGEN AAN DE GODDELIJKE NATUUR!
MENSELIJKE TRADITIES...
8 juli 2012: Menselijke tradities beroven Gods Woord van zijn kracht!
ÉÉN GEEST MET GOD!
10 februari 2013: Wie zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.

GENADE...
25 augustus 2013: Vaak misbruikte teksten bij 't onderwijs hierover.

GODDELIJKE NATUUR!
23 februari 2014: Wat houdt ons vaak  tegen om daarin te groeien?

VOLHARD IN DE VOORBEDE!
24 augustus 2014: Wat volharding in de voorbede uitwerkt!

DYNAMISCH GELOVEN!
22 maart 2015:Op een statisch geloof ben je gauw uitgekeken..

VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH!
23 augustus 2015: Waar zijn we eigenlijk naar op zoek?!
..
VOLHARDT IN DE VOORBEDE!
OMGAAN MET ONRECHT!
DE SMALLE WEG!
DOM OF WIJS?!
HEEL VERSCHILLEND!
BIJBELSE CHECKLIST
MENSELIJKE TRADITIES...
ÉÉN GEEST MET GOD!
DYNAMISCH GELOVEN
OP EEN STATISCH GELOOF BEN JE GAUW UITGEKEKEN!
WAAR ZIJN WE EIGENLIJK NAAR OP ZOEK?!