VRAGENBEANTWOORDING
HET NIEUWE VERBOND
EN DE GEESTESDOOP
HOE VERHOUDEN DIE ZICH TOT ELKAAR?
Vragen!
Opmerking nav wat er werd gezegd over de doop met de Heilige Geest in het Oude Testament: in Hand.2 haalt Petrus daarover JoŽl 2 vers 28-32 aan!