WAT ER GEBEURDE MET
PASEN
1. HET VERRAAD
2. HET PROCES
3. DE VEROORDELING
4. KRUIS EN OPSTANDING!
                                                   

Er zijn nogal wat mensen tegenwoordig, die in reïncarnatie geloven. Dat is iets van de laatste jaren. Hier in het westen tenminste. Want in het verre oosten geloven ze daar al eeuwen in! Dan ga je ervan uit dat je niet één keer leeft, maar verschillende keren. Sommige mensen denken zich nog iets te kunnen herinneren uit hun vorige leven. Natuurlijk zijn ze toen iets heel bijzonders geweest: een belangrijke veldheer of een beroemd kunstenares of zoiets. En ze verwachten dat ze in een volgend leven ook wel weer iets bijzonders zullen worden: een vermaarde wetenschapper misschien of de burgemeester van Tokyo...

    
KARMA
In het land waar dit reïncarnatie-geloof vandaan komt, India, zijn ze er wat minder enthousiast over dan hier. Dat komt omdat ze er daar van uitgaan dat het lot wat je nu treft, te maken heeft met alles wat je in je vorige levens allemaal gedaan hebt. Dat noemen ze het karma. Het karma is de optelsom van alles wat je uitgespookt hebt in je vorige levens. Dat bepaalt je lot. Dus als je blind geboren bent bijvoorbeeld, of geestelijk gehandicapt, dan heb je dat volgens deze gedachte eigenlijk aan jezelf te danken. Want dan zul je het er in je vorige levens wel naar gemaakt hebben.
En de manier waarop je nu leeft, bepaalt weer je lot in de levens die hierna komen. Dat is het karma, de gedachte dus die daarachter zit. Leef je nu slecht, dan zul je daar in je volgende levens voor op moeten draaien. Misschien word je de volgende keer dan wel geboren in een ontwikkelingsland. Misschien wel met een handicap. En als je het erg bont maakt, dan kom je niet meer terug als mens, maar bijvoorbeeld als een koe. Als je dan in India geboren wordt, heb je nog mazzel gehad. Want daar houden ze er ten minste nog rekening mee dat je ooit een mens geweest bent. Maar stel je voor dat je als kalf in Engeland ter wereld komt. Met de gekke koeienziekte...

    
LEVEN HIERNA
Je begrijpt natuurlijk wel dat ik niet zo goed uit de voeten kan met die reïncarnatie-gedachte. En het verliest voor mij helemaal z'n geloofwaardigheid wanneer we hier in het westen er alleen maar de leuke kanten van willen geloven.
"Maar jullie geloven toch ook in een leven hierna?" zeg je nu misschien. Jazeker, en ik geloof ook dat het leven van nu daar een leerschool voor is. Alleen geloof ik niet dat het leven hierna weer net zo'n soort leven zal zijn als wat we nu hebben. Ik geloof dat het een leven zal zijn op een heel ander niveau. In de natuur vind je daar allerlei voorbeelden van. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een rups. Als ik een rups zie op een koolblad die niks anders kan dan kruipen en vreten, dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat zo'n onsmakelijke, harige verschijning ooit nog eens een sierlijk vlindertje zal worden dat kan vliegen en allerlei bloemen bezoekt om er honing uit te drinken. Maar toch is het hetzelfde wezentje. Alleen op een volkomen ander niveau.

    
OOSTERS SPROOKJE
Daarom heb ik er niet zo'n moeite mee om te geloven wat de eerste christenen zeiden over het leven hierna. Dat dat leven bijvoorbeeld niet meer aan tijd en ruimte gebonden zal zijn zoals nu. Hoe dat werkt in de praktijk, dat hebben de eerste christenen met eigen ogen kunnen zien bij Jezus toen Hij was opgestaan uit de dood. Dat kun je lezen in de verschillende verslagen die ze daarover hebben geschreven.
Maar het idee van de reïncarnatie kom je nergens in de natuur tegen. Je ziet nergens dat een zelfde diertje vele keren weer terugkomt en dan soms ook nog verandert in een totaal ander diertje. Dat is een oosters sprookje.

   
  SLUIPWESP
Even terug naar die rups en die vlinder. Dat is een goed beeld van hoe dit leven van nu een voorbereiding is van het leven hierna.
Alleen gaat er wel eens wat mis met die rups. Ik heb een keer een rups in een potje gedaan om te zien wat voor vlinder er uit zou komen. Maar in plaats dat het beest zich ging verpoppen en er een vlinder uit kwam, kwamen er op een gegeven moment alleen maar een paar vliegjes uit! Wat was het geval? Een soort sluipwesp had zijn eieren in die rups gedeponeerd, en de larven daarvan hadden die rups van binnen helemaal opgevreten. En het arme dier kwam niet tot zijn eindbestemming.

  
   ER IS IETS MIS! 
Weet je, zoiets is er bij ons eigenlijk ook aan de hand. Er is namelijk een groot probleem waardoor het bij ons niet automatisch zo zal gaan als bij die rups en die vlinder. Het leven dat we van nature hebben, blijkt namelijk niet helemaal in orde te zijn. Er is wat mis mee. Dat kunnen we bijvoorbeeld merken omdat er diepweg altijd een knagend gevoel is dat we iets belangrijks missen. Of ken je dat gevoel niet? Dat je zoekt naar iets wat je leven helemaal compleet maakt, maar wat je nog nooit echt hebt gevonden? Iedereen kent dat gevoel wel. Dat is de reden dat we vaak zo egoïstisch zijn: we willen dat gemis opvullen met van alles en nog wat.

    
DEMONISCH
En vaak zie je ook nog dat er van alles in je leven is gekomen wat er helemaal niet in thuis hoort en wat je leven verziekt: verslaving, spanningen, verbittering, eenzaamheid, doelloosheid, angst, en noem maar op. Bij de één is het dit en bij de ander dat. Daardoor wordt alles verziekt lijkt het wel: de maatschappij, de politiek en de sport, het huwelijk en allerlei andere intermenselijke relaties, overal zie je bederf.
Dat komt omdat er met ons hetzelfde aan de hand is als met die rups met die sluipwesp: we zijn geïnjecteerd met iets demonisch, met iets duivels. Dat merk je op allerlei manieren. We komen niet echt tot ontplooiing. We kunnen niet leven zoals we weten dat het zou moeten. En van dat leven hierna komt daardoor helemaal niets meer terecht.

     IN ONZE PLAATS!
Toch is er een oplossing. Dat heeft alles te maken met de feestdagen die we tegemoet gaan. Het wordt Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Christus herdacht. Maar weet je ook waarom dat Goede Vrijdag wordt genoemd? Want zo goed was die moord op Jezus Christus op het eerste gezicht niet. Maar toch was het wèl goed. Het was goed omdat Christus op die dag dat bedorven en verziekte leven van de hele mensheid overnam en daar het eindoordeel van God over onderging. In onze plaats. In principe is er toen eens en voor altijd afgerekend met dat verziekte leven van ons. Zodat wij de kans zouden krijgen om ervan af te komen en een nieuwe start te maken. Daarom wordt de dag dat Christus gekruisigd werd Goede Vrijdag genoemd.

    
BEVRIJDING!
Alleen is het natuurlijk wel de vraag hoe je dat dan in je persoonlijke leven kunt toepassen. Ik zal je voorlezen wat één van de eerste christenen daarover schreef:
"Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonden erkennen en er eerlijk voor uitkomen tegenover God, dan is Hij zo getrouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons vrijmaakt van alle ongerechtigheid."
Dus wanneer we zeggen dat er niks mis is met ons, dan houden we onszelf voor de gek, staat hier. Maar wanneer we eerlijk toegeven dat er wat mis is en we zeggen eerlijk tegen God wat er in ons leven niet deugt, dan gaat er een streep door de rekening en worden we ervan bevrijd. Dat zul je merken doordat je het dan los kunt laten.

     GEEF JEZELF DE KANS!
Dus, geloof niet in oosterse sprookjes. Daar vind je geen enkel voorbeeld van in de natuur. En neem ook geen genoegen met alles wat er in je leven niet deugt. Want dan lijk je te veel op die rups met die sluipwesp-larven. Dat vreet door als je niet uitkijkt.
Nee, geef jezelf de kans om de oorspronkelijke betekenis van Goede Vrijdag te gaan beleven. Er is in principe al afgerekend met alles wat er niet deugt in je leven. Het gaat er alleen nog maar om dat je dat als een geschenk aanvaardt. Dan komt je leven tot ontplooiing en dan zul je uiteindelijk tot je eigenlijke bestemming komen!

     DOWNLOAD DE TEKST: RTF OF PDF