Volgens Jesaja 53 is Jezus ook plaatsvervangend ziek geweest.
In hoeverre is dat ook nu nog binnen ons bereik?
GENEZING
Voor het genoemde boek: